Friday , 4 April 2014
Home / Nhịp Sống Trẻ / Trào lưu chụp ảnh tạo trái tim từ tay

Trào lưu chụp ảnh tạo trái tim từ tay

Trào lưu chụp ảnh tạo trái tim từ tay

Xu hướng chụp ảnh Body Symbol bắt đầu từ nước ngoài và lan rộng trong cộng đồng mạng Việt Nam. Người chụp phải tạo dáng ở nhiều tư thế khác nhau để tạo ra một hoặc một phần biểu tượng. Số lượng ảnh ghép từ 24-64 ảnh nhỏ để tạo một ảnh lớn.

photo-11-jpg_1356515915[1348063263].jpg

photo-13-jpg_1356515915[1348063263].jpg

photo-14-jpg_1356515915[1348063263].jpg

photo-16-jpg_1356515915[1348063263].jpg

GD Star Rating
a WordPress rating system

Trào lưu chụp ảnh tạo trái tim từ tay, 5.3 out of 10 based on 3 ratings


Từ khóa tìm kiếm:

  • avatar nghiêng đầu
  • cach chup hinh trai tim
  • hướng dẫn chụp ảnh tạo hình trái tim
  • chup anh trái tim

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


4 + 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">